Народна традиција – Пећине и земунице, прве куће

Uobičajen

Народна традиција – Пећине и земунице, прве куће.

Advertisements

Нови почетак

Uobičajen

Ево нас на новом почетку.Надам се да ћу у овој години имати више времена да се посветим изради овог блога и редовном ажурурању.

Играмо се речима

Uobičajen

Име и презиме:________________________________________

РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ

1. Какав још може да буде цвет а какав облак:

2. Од датих речи састави реченице:
а) птица, кров, гнездо

б) пас, ланац, мачка

3. Напиши правилно реченице:
а) ЂАК ЈЕ ЈОВА
__________________________________________________

б) ПЕВАЈУ У ДЕВОЈЧИЦЕ ХОРУ
_________________________________________________
4. а) Стварај нове речи: б) Допиши слова тако да добијеш:
свес_ _ Имена: Са_ _

књи _ _ Ве_ _ _

ле_ _ _ Ма_ _ _

в) Напиши речи умањеног значења:
Зуб – Сто – _______________________

Цвет – ______________ Мачка – ___________________ Име и презиме:________________________________________

РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ

1. Какав још може да буде цвет а какав облак:

2. Од датих речи састави реченице:
а) птица, кров, гнездо

б) пас, ланац, мачка

3. Напиши правилно реченице:
а) ЂАК ЈЕ ЈОВА
__________________________________________________

б) ПЕВАЈУ У ДЕВОЈЧИЦЕ ХОРУ
_________________________________________________
4. а) Стварај нове речи: б) Допиши слова тако да добијеш:
свес_ _ Имена: Са_ _

књи _ _ Ве_ _ _

ле_ _ _ Ма_ _ _

в) Напиши речи умањеног значења:
Зуб – Сто – _______________________

Цвет – ______________ Мачка – ___________________

Brojevi veći od 1000

Uobičajen

VEŽBANJE

1. Pročitaj i rečima zapiši brojeve:

6 257 104_________________________________________

45 006 104______________________________________________

378 431 002_______________________________________________

205 060 003 103_________________________________________

2. Zapiši ciframa brojeve:

Petsto šest miliona dvesta hiljada osam_____________________________

Dve milijarde osamsto pedeset dve hiljade jedanaest________________

Sedamsto milijardi trideset šest miliona osamsto četrdeset__________

3.Napiši brojeve iz prvog zadatka u obliku proizvoda jednocifrenog broja i dekadne jedinice

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Napiši brojeve u obliku proizvoda jednocifrenog broja i stepena broja 10:

451 o72 094___________________________________

2 470 803 905____________________________________

4.Odredi mesnu vrednost svake cifre u datom broju

835 041 796 052________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Napiši prethodnike i sledbenike sledećih brojeva:

______________________, 3 999 999,________________

____________________________, 10 000 000,__________________

____________________________,125 125 124,__________

6. Napiši ciframa i rečima najmanji i najveći devetocifren broj kome su sve cifre različite

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10.Napiši broj koji sadrži:

8 SH 4 JH 2 S 4D 6J ___________________________________________

2DM 2 JM 7DH 2JH 7S 2D 3J________________________________

33 D MD 3 DM 5 JM 8 SH 6 DH 7S 4D 5J

Hello world!

Uobičajen

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.